ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังภายในโรงเรียน

อาคาร/สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน

  • อาคารเรียนจำนวน  ๔  หลัง
  • อาคารประกอบจำนวน   ๖  หลัง
  • ส้วม ๓ หลัง
  • สระว่ายน้ำ……-……สระ
  • สนามเด็กเล่น…..๑……สนาม
  • สนามฟุตบอล…๑..สนาม
  • สนามบาสเกตบอล …….-……สนาม
  • สนามเทนนิส…….-……… สนาม
  • อื่นๆ…… วอลเล่ย์บอลและตะกร้อ……..