โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งร่วมจัดนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงงานอาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายอภิ…

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียน…